AGB

Warunki sprzedaży, dostawy i płatności.

 1. Dostawca i wykonawca

Twoim partnerem umownym dla wszystkich zamówień na naszej stronie internetowej jest:
Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail: [email protected]
Strona internetowa: www.petsexpert.pl
Dyrektor zarządzający: Vitalij Kungel
Identyfikator VAT: DE 305780777
Rejestr handlowy: HRB 175197 B, Sąd Rejonowy Berlin (Charlottenburg)

 2. Zakres i przedmiot zamówienia

2.1 Następujące warunki ("Warunki AGB") mają zastosowanie do rejestracji konta i wszystkich zakupów towarów przez klienta końcowego ("Ty") za pośrednictwem sklepu internetowego www.petsexpert.pl.

2.2 Niniejsze Warunki AGB regulują wyłącznie stosunek umowny między nami a nami. Twoje zasady i warunki AGB nie będą częścią umowy, nawet jeśli nie wyrażamy wyraźnego sprzeciwu wobec ich włączenia.

2.3 Niniejsze Ogólne Warunki AGB są dostępne w dowolnym momencie na stronie https://www.petsexpert.pl/customer_service/agb i można je wydrukować i pobrać.

 3. Rejestracja

3.1 Rejestracja jest wymagana w przypadku zakupów w sklepie internetowym. Można to zrobić w trakcie procesu zamawiania, ale także niezależnie od zamówienia. Po rejestracji tworzymy dla Ciebie konto, dzięki któremu możesz zarządzać własnymi danymi klientów, takimi jak adres dostawy.

3.2 Rejestrować mogą się wyłącznie pojedyncze osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (jednak nie na przykład rodziny lub małżeństwa), osoby prawne i spółki osobowe. Wymóg ten dotyczy również realizacji zamówień. Jeśli rejestracji dokonuje się dla spółki jako klienta, osoba rejestrująca gwarantuje, że jest uprawniona do reprezentowania spółki.

3.3 Podczas rejestracji konta należy podać swoje imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail oraz hasło (zwane dalej "danymi dostępowymi").

3.4 Przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy rejestracji konta. Przed ostatecznym wysłaniem formularza rejestracyjnego pokaże Ci się całościowe podsumowanie Twojego zgłoszenia. Możesz poprawić błędy wejściowe, przechodząc z powrotem do przeglądarki i zmieniając odpowiednie wpisy.

3.5 Po zakończeniu rejestracji wyślemy Ci e-mail powitalny. Rejestracja rachunku zostanie zakończona po otrzymaniu tego e-maila.

3.6 Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że informacje przekazane nam podczas rejestracji są prawdziwe i kompletne. Jeśli podasz nieprawidłowe lub niepełne informacje, jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia i usunięcia konta bez powiadomienia. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego i bezzwłocznego powiadomienia nas o wszelkich przyszłych zmianach danych podanych podczas rejestracji.

3.7 Konto może zostać wymówione stosownie do punktu 12. Twoje dane osobowe zostaną wtedy natychmiast usunięte, o ile nie będziemy mieć prawa lub być zobowiązani do ich zapisania na podstawie przepisów ustawowych. Dalsze szczegóły znaleźć można w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

3.8 W żadnym wypadku nie masz prawa ujawniać danych dostępu, w szczególności hasła dostępu, stronom trzecim. Jeśli osoby trzecie nadal mają dostęp do Twojego konta lub masz inne dowody na niewłaściwe użycie Twojego konta, musisz natychmiast nas o tym poinformować i zmienić dane dostępu.

3.9 Nie masz roszczenia o rejestrację i uczestnictwo w sklepie internetowym. Nie możesz też rejestrować się na petsexpert.pl kilka razy.

 4. Umowa kupna

4.1 Zawarcie umowy o zakup produktu przedstawia się następująco:
4.1.1 Aby rozpocząć proces zamówienia, musisz najpierw umieścić żądany artykuł w koszyku, klikając odpowiedni przycisk.
4.1.2 Zanim zamówienie zostanie ostatecznie wysłane za pośrednictwem koszyka towarów, cała zawartość zamówienia zostanie wyświetlona raz jeszcze. Twoje zamówienie możesz wtedy jeszcze raz zmienić. Po zawarciu umowy Twoje zamówienia będą u nas przechowywane, ale Ty, po zakończeniu procesu zamówienia, nie będziesz mógł ich ponownie wywołać. Tak więc prosimy o dokładne sprawdzenie swojego zamówienia przed kliknięciem przycisku „Kup teraz”.
4.1.3 W przypadku sposobów płatności, które nie wymagają Twojej natychmiastowej płatności, składasz wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu przez kliknięcie przycisku "Kup teraz" w podglądzie koszyka na zakupy. Wprowadzenie produktów do sklepu internetowego nie stanowi jeszcze wiążącej oferty zawarcia umowy. Potwierdzamy odbiór zamówienia przez e-mail. E-mail potwierdzający nie jest jeszcze przyjęciem Twojej oferty. Umowa kupna-sprzedaży jest zawarta dopiero z potwierdzeniem wysyłki. W przypadku, gdy po potwierdzonym zamówieniu dokonasz na nasze konto przelewu za pośrednictwem przelewu SEPA (opcja płatności "zaliczka"), za przyjęcie oferty nie uważa się potwierdzenie wysyłki tylko zawarte w wysłanym przez nas wcześniej e-mail-u oświadczenie potwierdzające zamówienie.
4.1.4 W przypadku sposobów płatności, które są związane z natychmiastową płatnością (np. PayPal, sofortueberweisung.de itp.), nasza oferta istnieje już w chwili ustawienia produktów na petsexpert.pl. Akceptujesz tą ofertę zawarcia umowy zakupu, klikając przycisk "Kup teraz" w widoku koszyka zakupów.

4.2 Możesz wydrukować dane zamówienia natychmiast po przesłaniu zamówienia. Jeśli chciałbyś ponownie zobaczyć dokumenty dla swoich zamówień, skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefonicznie. Chętnie prześlemy kopię danych do zamówienia.

4.3 Zmiany w zamówieniu są możliwe, zanim towar opuści nasz magazyn lub zostanie przekazany spedytorowi (tj. przed wydaniem numeru przesyłki i przesłaniem potwierdzenia wysyłki e-mailem). Nie ma to wpływu na prawa gwarancyjne i prawo odstąpienia.

4.4 Zastrzegamy sobie również prawo do odstąpienia od umowy, jeśli towar nie znajduje się w magazynie bez naszej winy w starannym wybraniu wyselekcjonowanego i wiarygodnego dostawcy (zastrzeżenie samodzielnej dostawy). W takim przypadku zobowiązujemy się do natychmiastowego poinformowania Cię o niedostępności towarów i niezwłocznej spłacie wszelkich płatności.

  5. Wysyłka i dostawa

5.1 Koszty wysyłki są pokrywane przez Ciebie. Wiążące koszty wysyłki są wyświetlane w przeglądzie zamówienia przed złożeniem zamówienia. Czas dostawy wynika z odpowiedniego opisu produktu i obowiązuje od momentu otrzymania płatności. Czas dostawy może podlegać zwykłym fluktuacjom w dostarczaniu przesyłek pocztowych i może być opóźniony wskutek działania siły wyższej i innych zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą i osób nam pomagających.

Na magazynie
czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze.

Wysyłka w ciągu 2-3 dni
termin dostawy wynosi 3-4 dni robocze.

Wysyłka w ciągu 3-5 dni
termin dostawy wynosi 4-6 dni roboczych.

 6. Przejście ryzyka, ryzyko transportu

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się rzeczy przechodzi na Ciebie z chwilą, gdy rzecz zostanie przekazana osobie wykonującej transport lub jeśli rzecz opuściła nasz magazyn w celu wysłania. Decydujące jest tutaj zdarzenie odpowiednie wcześniejsze.

7. Odebranie towaru / uszkodzenie w transporcie

7.1 W celu wysłania Twojego zamówienia korzystamy między innymi z usług kurierskich. W przypadku, gdyby towar dostarczono uszkodzony, to prosimy o rzecz następującą: jeśli to możliwe, zgłosić uszkodzone towary bezpośrednio do pracownika usługi przewozu paczek i udokumentować stopień i zakres szkód. Twoje prawa do gwarancji nie będą przez to ani ograniczone, ani naruszone.

7.2 Możesz odmówić przyjęcia uszkodzonych artykułów. W przypadku dostarczenia uszkodzonego artykułu prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailem lub osobiście na wskazane adresy. Pomożesz nam w ten sposób wyegzekwować nasze roszczenia w stosunku do usługodawcy doręczania paczek, a jednocześnie usprawnić obsługiwanie Ciebie.

8. Ceny i sposoby płatności

8.1 Oferujemy różne sposoby płatności za zapłatę zakupionego towaru. Konkretne warunki płatności można znaleźć na odpowiedniej stronie produktu.

8.2 Wszystkie ceny w naszym sklepie internetowym są podane w EUR i zawierają ustawowy podatek VAT. Wszystkie ceny rozumie się jako ceny „od magazynu”, łącznie z opakowaniem a ponadto wraz ze wszystkimi powstałymi kosztami wysyłki i ewentualnie też kosztami pobrania „Nachnahme”.

8.3 Cena towaru jest ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia i podana jest ona w potwierdzeniu zamówienia, które otrzymasz niezwłocznie po złożeniu zamówienia drogą e-mailową. Jeśli artykuły są przechowywane w koszyku, ich łączna cena zostanie zaktualizowana w trakcie procesu zamawiania do bieżącej ceny dziennej.

8.4 W przypadku umów zakupu między Tobą a nami do zapłaty należna jest natychmiast całkowita kwota, w tym koszty wysyłki.

8.5 W przypadku płatności za fakturę obowiązuje:
We współpracy z firmą Klarna jako opcję płatności proponujemy zakup faktury. Płacąc za pomocą Klarna, nigdy nie musisz podawać danych konta, a płacisz dopiero wtedy, gdy otrzymasz towar. Dostawa nie jest możliwa na inny adres dostawy niż adres rozliczeniowy. Prosimy tutaj o zrozumienie.
Kupując na konto w Klarnie, zawsze dostajesz towar pierwszy i zawsze masz 14-dniowy termin płatności. Więcej informacji oraz pełne warunki zakupu Klara za faktury można znaleźć tutaj.

Wskazówka dotycząca ochrony danych osobowych firmy Klarna

Klarna analizuje i ocenia dane dostarczone przez konsumenta i utrzymuje w razie uzasadnionej przyczyny wymianę danych z innymi firmami i agencjami informacji kredytowej (kontrola kredytowa). Jeżeli wiarygodność kredytowa konsumenta nie jest gwarantowana, na podstawie swoich ogólnych warunków umowy firma Klarna AB może odmówić klientowi sposób płatności poprzez firmę Klarna i wskazać alternatywne opcje płatności. Twoje dane osobowe będą traktowane zgodnie z ustawą o ochronie danych i nie będą przekazywane stronom trzecim w celach reklamowych. Więcej o ochronie danych przez firmę Klarna dowiesz siętutaj.

8.6 Proszę mieć na uwadze, że w celu umożliwienia bezpiecznej płatności zażądane może być przedstawienie niezbędnych do tego dokumentów tożsamości, informacji o koncie / karcie kredytowej jak również porównanie adresu dostawy. Służy to wyłącznie Twojemu bezpieczeństwu, przy czym dane te są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia i nie są przekazywane osobom trzecim. Czas przetwarzania zamówienia może się w tym przypadku przedłużyć. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, zamówienie zostanie anulowane, a koszty zostaną zwrócone w tej samej formie płatności, jaką wybrałeś przy składaniu zamówienia. W takim przypadku towar nie zostanie wysłany, a ofertę, którą złożyłeś uważa się za odrzuconą.

9. Zwłoka/prawo zatrzymania

9.1 W razie Twojej zwłoki w płatności, zastrzegamy sobie prawo włączenia do rachunku wszelkich niezbędnych opłat manipulacyjnych za upomnienia, chyba że nam udowodnisz, że koszty upomnień w ogóle nie powstały lub są znacznie niższe niż od żądanych. Opłaty za upomnienie wynoszą 2,50 EUR za każde upomnienie. O ile upomnienie nie było niezbędne stosownie do § 286 ustęp 2 BGB, za pierwsze upomnienie nie ponosisz żadnych kosztów.

9.2 Ponadto, w razie zwłoki w płatności konsumentów, jesteśmy uprawnieni dochodzić odsetek w wysokości pięciu (5) punktów procentowych a w razie zwłoki podmiotów gospodarczych w wysokości dziewięciu (9) punktów procentowych powyżej każdorazowo obowiązującej stopy bazowej.

9.3 Dochodzenie opłat za upomnienia i / lub roszczeń odsetkowych nie wyłącza dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki.

9.4 Przysługujące Tobie wobec nas roszczenia możesz zarachowywać lub dochodzić prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie wzajemne jest bezsporne, istnieje prawomocny tytuł albo gdy roszczenie wzajemne istnieje w związku synagogicznym do odpowiedniego każdorazowego roszczenia.

10. Zastrzeżenie prawa własności

10.1 W celu zabezpieczenia naszego roszczenia o zapłatę ceny, zastrzegamy sobie prawo własności wszystkich dostarczanych artykułów aż do momentu zapłaty pełnej ceny.

10.2 Jesteś zobowiązany do pieczołowitego traktowania rzeczy objętych zastrzeżeniem prawa własności.

10.3 Przed całkowitą spłatą zabezpieczonych wierzytelności towar objęty zastrzeżeniem prawa własności nie może być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani też nie może być ustanowiony jako zabezpieczenie. Jesteś zobowiązany powiadomić nas natychmiast na piśmie, jeśli osoby trzecie weszły w posiadanie naszych towarów

10.4 Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dodatkowo obowiązują następujące zasady:
10.4.1 Zastrzegamy sobie prawo własności wszystkich naszych rzeczy będących przedmiotem dostawy ("zabezpieczone roszczenia") aż do całkowitego zaspokojenia naszych obecnych i przyszłych roszczeń z tytułu umowy zakupu i bieżących stosunków handlowych.
10.4.2 O ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczone roszczenia o więcej niż 10%, to jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń na Twoje żądanie. Wyboru zabezpieczeń podlegających zwolnieniu dokonujemy my sami.
10.4.3 Dokonane przez Ciebie przetwarzanie lub transformacja dostarczonych towarów odbywa się zawsze dla nas. Jeżeli dostarczone towary są przetwarzane z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowych towarów proporcjonalnie do wartości dostarczonego towaru (ostateczna kwota faktury z VAT) w stosunku do przetworzonych towarów w momencie przetwarzania. Ponad to dla rzeczy powstałej przez przetworzenie obowiązują te same zasady co w przypadku towarów dostarczanych z zastrzeżeniem.
10.4.4 Jeżeli dostarczony towar został nierozłącznie zmieszany z innymi przedmiotami, które do nas nie należą, nabywamy współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości dostarczonego towaru (ostateczna kwota faktury z VAT) w stosunku do innych przedmiotów mieszanych w momencie mieszania. Jeśli mieszanie odbywa się w ten sposób, że Twoja rzecz uważana jest za rzecz główna, to uważa się, za uzgodnione, że przenosisz na nas współwłasność proporcjonalnie. Przechowujesz dla nas powstałą w ten sposób własność lub współwłasność.

11. Okres obowiązywania, blokada i wymówienie konta

11.1 Umowa o rejestrację konta zawierana jest na czas nieokreślony.

11.2 Użytkownik może wypowiedzieć Umowę rejestracji konta w każdym czasie bez zachowania terminów wypowiedzenia.

11.3 My możemy rozwiązać umowę rejestracji konta z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

11.4 Prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. W szczególności możemy wypowiedzieć umowę rejestracji konta bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli:
- podczas rejestracji podajesz nieprawidłowe lub niekompletne informacje,
- wielokrotnie naruszyłeś inne obowiązki wynikające z umowy i nie zaprzestałeś tego naruszenia, po otrzymaniu od nas wezwania./p>

11.5 Jeśli to my rozwiązaliśmy umowę nie masz roszczenia do utworzenia nowego konta, nawet pod inną nazwą lub innym opisem.

11.6 Każde wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Zawiadomienie o wypowiedzeniu przez e-mail spełnia wymogi formy pisemnej.

12. Gwarancja

12.1 W kwestii Twoich praw odnośnie wad na rzeczy i wad prawnych mają zastosowanie przepisy ustawowe, o ile poniżej nie określono inaczej.

12.2 W odniesieniu do konsumentów prawo do gwarancji na nowe towary ulega przedawnieniu w ciągu dwóch lat a w przypadku towarów używanych w ciągu roku od przejścia ryzyka.

12.3 W przypadku roszczenia gwarancyjnego masz prawo, według własnego uznania, dochodzenia usunięcia wady lub dostarczenia towarów wolnych od wad (wykonanie późniejsze). Jeżeli wybrana opcja wykonania późniejszego wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, roszczenie ogranicza się do każdorazowo pozostałego rodzaju wykonania późniejszego. Ewentualnie wskażemy Tobie na to.

12.4 Jeśli kupującymi są przedsiębiorcy to wyłączona jest odpowiedzialność za wady rzeczy używanych. Nie dotyczy to rażącego niedbalstwa lub zamiaru.

12.5 W przypadku nowych rzeczy prawa gwarancyjne przedawniają się w ciągu sześciu miesięcy od chwili przeniesienia ryzyka:
- Naturalne zużycie,
- Niewłaściwe użycie,
- Brak pielęgnacji lub niewłaściwa pielęgnacja towaru,
- Niewłaściwe lub niezgodne z właściwością rzeczy używanie,
- Nieprawidłowy montaż, szczególnie jeśli zamówiona część oczywiście nie pasuje,
- Nieprzestrzeganie instrukcji stosowania,
- Wadliwe obchodzenie się z rzeczą.

13. Gwarancje Producenta

Jeśli istnieje szczególna gwarancja producenta, którą możesz dochodzić obok rękojmi, to będzie to wskazane w odpowiednim opisie produktu. Ta gwarancja dotyczy tylko danego produktu, a Twoje roszczenia masz prawo dochodzić stosownie do warunków gwarancji poszczególnego producenta i mogą być one kierowane wyłącznie wobec niego.

14. Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy

14.1 Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za zamiar i rażące niedbalstwo, a także za szkody skutkujące utratą życia, obrażeniami ciała lub utratą zdrowia.

14.2 W przypadku małego niedbalstwa odpowiadamy za istotne naruszenie obowiązków wynikających z umowy. Istotnym obowiązkiem umownym w rozumieniu tego punktu jest obowiązek, którego wypełnienie umożliwia wykonanie umowy i co do którego spełnienia partner umowny może się regularnie zdać.

14.3 W przypadku punktu 14.2 nie ponosimy odpowiedzialności za brak wyniku gospodarczego, utracone korzyści i szkody pośrednie.

14.4 Odpowiedzialność stosownie do powyższego punktu 14.2 jest ograniczona do typowej i przewidywalnej szkody w momencie zawarcia umowy.

14.5 Ograniczenia odpowiedzialności stosują się odpowiednio do naszych pracowników, agentów i pełnomocników.

14.6 Odpowiedzialność za udzielone przez nas gwarancje i roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt nie zostaje przez to naruszona.

14.7 W innych przypadkach odpowiedzialność z naszej strony jest wyłączona.

15. Rozstrzyganie sporów online: informacja zgodnie z art. Art. 14 pkt 1 VO 2013/524 / Arbitraż konsumencki w Unii Europejskiej

Do rozstrzygania sporów online (OS), Komisja Europejska zapewnia platformę, która można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

16. Arbitraż konsumencki: informacja zgodnie z art. § 36 VSBG

16.1 Nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową. Niemniej jednak prawo ustawowe wymaga, abyśmy wskazali Tobie właściwą dla Ciebie arbitrażową radę konsumencką.

16.2 Ogólne Centrum Arbitrażu Konsumenckiego Centrum Arbitrażu (Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V), Straßburger Straße 8, D-77694 Kehl am Rhein, Telefon: 07851/795 79 40, Faks: 07851/795 79 41, E-Mail: [email protected], Internet: www.verbraucher-schlichter.de .

17. Przepisy końcowe

17.1 Do niniejszej umowy ma zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o sprzedaży. Nie dotyczy to konsumentów w odniesieniu do takich przepisów, które znajdują bezwzględne zastosowanie na mocy prawa, które obowiązywałyby bez tej klauzuli (tj. zwykle kraju, w którym konsument ma główne miejsce zamieszkania) i od których nie można odstąpić na mocy umowy.

17.2 Sądem wyłącznie właściwym w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest Berlin, pod warunkiem, że strony umowy są kupcami lub gdy nie masz ogólnej właściwości sadowej w Niemczech lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub gdy przeniosłeś swoje miejsce zamieszkania po wejściu w życie niniejszych Warunków użytkowania albo gdy Twoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

17.3 W czasie obowiązywania umowy jesteśmy uprawnieni do zmiany lub dostosowania niniejszych warunków z mocą obowiązującą na przyszłość, jeśli jest to konieczne z ważnego powodu, takiego jak zmiana prawa lub orzecznictwa. Wtedy - przed planowanym wejściem ich w życie - prześlemy Ci zmienione warunki w formie tekstu i wyraźnie wskażemy nowe przepisy i datę ich wejścia w życie. Jednocześnie zapewnimy Tobie odpowiedni, co najmniej czterotygodniowy (4) okres do złożenia oświadczenia, czy zgadzasz się na korzystanie związanymi z naszymi usługami zmienionymi warunkami używania. Jeżeli w tym okresie, licząc od chwili doręczenia wiadomości w formie tekstu, nie zostanie złożone żadne oświadczenie, zmienione warunki uważa się za uzgodnione i one obowiązują. O początku biegu tego okresu oraz o jego skutkach prawnych poinformujemy Ciebie jeszcze oddzielnie, w szczególności o prawie do sprzeciwu, okres sprzeciwu i znaczenie korzystania z prawa milczenia. Ten mechanizm zmiany nie ma jednak zastosowania do zmian w głównych zobowiązaniach umownych stron.

17.4 Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie ma wpływa na wiążący charakter pozostałych klauzul.

17.5 Językiem umowy jest język niemiecki.

Berlin, 25. Maj 2018 r.